teisipäev, 14. november 2017

Vana maamaja päev


16. VANA MAAMAJA PÄEV

Laupäev, 18. november
Eesti Vabaõhumuuseum, Kolu kõrts


18. novembril toimub taas Vana maamaja päev! Seekord räägime siseruumidest: vahelagede soojustamisest, ületihendamisest ja niisketest ruumidest, hea maitsega konstruktsioone arvestavast sisekujundusest ja materjali taaskasutuse võimalusest. 

Päevakava
11.00-12.30       VAHELAED. PÖÖNINGUD. NIISKUS. ÕHUVAHETUSehitusinsener Üllar Alev
Lõuna
13.15-14.45       RUUMILISI VÕIMALUSI: HÄMARAST HELEDAKSsisearhitektid Tüüne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla
14.45-15.15       VANAMATERJALI LADU. VÕIMALUS ORIGINAALITSEMISEKSHolger Orek, SRIKi vanamaterjali ladu

Registreerumine Vana maamaja päevale on lõppenud! Ettekanded on järelvaadatavad.
Lisainfo: liis.serk@evm.ee 

esmaspäev, 30. oktoober 2017

Spetsialistide päevSPETSIALISTIDE PÄEV

Kolmapäev, 15. november, kell 13.00
Eesti Vabaõhumuuseum, Kolu kõrts


Kolmapäeval, 15. novembril toimub VII koolituspäev spetsialistidele. Loengupäeva osalustasu on 25 eurot. Tasuda saab kohapeal, muuseumi kassas. Juriidilisele isikule sobib kassast saadav tšekk. Eelnevate loengupäevade teemasid näeb siin.

Päevakava:

13.00 Paekivi - ehituskivi

Räägime ja vaatame pilte meie paeläbilõikest, olulisematest ehituspaeliikidest sh ka paekivi erinevatest toonidest ja ehituslikest omadustest.
Võrdleme ehituspaeliikide füüsikalis-mehaanilised omadusi.
Juttu tuleb ka erinevate murdmiskihtide paekivi sobivusest just Lasnamäe lubjakivi osas.
Samuti puudutame lubjakivi ja dolomiidi varude, kasutamise teemat ning vaatame, kes ja nkus kaevandavad.
Loeb Helle Perens (geoloog, paljude paekiviteemaliste raamatute autor, Eesti Paeliidu juhatuse liige, õppejõud ja konsultant)

14.30 Seljasirutus -ja kohvipaus

15.00 Lubi kui traditsiooniline ehitusmaterjal

  • lubjatootmisest Eestis - traditsiooniline ja tööstuslik tootmine
  • lubi ehituses: lubikrohvid, -mördid ja -värvid
  • lupja sisaldavate materjalide kasutamine ja nõuded
  • vastupidavus ilmastikule ja siseniiskusele
  • ohud ja tüüpilised vead 
Loeb Kermo Jürmann (Säästvad Ehituslahendid OÜ)

Vajalik on eelnev registreerumine SIIN!
Koolitused ja teabepäevad toimuvad koostöös Muinsuskaitseametiga.

Lisainfo:

Aune Mark
aune.mark@evm.ee
523 8397

reede, 27. oktoober 2017

Kütekollete päev


KÜTEKOLLETE PÄEV

Pühapäev, 05. november, kell 11.00
Lihula Kunsti-ja Muusikakooli saal


NB! KOOLITUSE MATERJALID KÄTTESAADAVAD SIIN!


Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi olemasolevate küttesüsteemide hooldamiseks ja uute planeerimiseks nii, et need vastaksid tänapäeva nõuetel ja oleksid ohutud hoonetele. Toimuvad nii teoreetilised loengud kui ka praktiline ahju olukorra hindamine ja probleemide kaardistamine. Vastame kuulajate küsimustele!


Päevakava

11.00 Reheahjud. Ehitus, probleemid ja hooldus - Hardi Ojaste (Eesti Vabaõhumuuseum) 

12.30 Ahjude ajalugu, hooldus ja restaureerimine - Artur Ümar (OÜ Oldschool) 


Järgneb arutelu ja mõtete jagamine erinevate traditsiooniliste küttesüsteemide osas. Oma küsimuse võite meistritele saata juba varem: 
krista.kallavus@keskkonnaamet.ee 
Pärast ettekandeid on huvilistel hea võimalus vaadata probleemset reheahju Kõera külas. Kohapeal annab tehtud uurimisest ja probleemidest ning võimalikest lahendustest ülevaate meister Hardi Ojaste.

Osalemine on tasuta! Registreeru palun SIIN
Lisainfo:
Krista Kallavus
krista.kallavus@keskkonnaamet.ee tel 5226 139 

Teemapäev toimub koostöös Keskkonnaametiga. Koolitust rahastab SA KIK projektist "Rahvusparkide kultuuripärandi koolitused 2016-2017"teisipäev, 17. oktoober 2017

Kaevude päev


KAEVUDE PÄEV

SALVKAEVUD, PUURKAEVUD JA VESI, RÄÄKIMATA OHUTUSEST!


Laupäev, 11. november, kell 12.00 – 15.30
Eesti Vabaõhumuuseum, Kolu kõrts


Laupäeval, 11. novembril toimub loeng kaevudest! Esiteks räägime ohutusest salvkaevude puhastustööde juures. Mõtle ette juba töid planeerides - ohutus ja õnnetuste ennetus kaevude puhastamis-või taastamistööde juures on teema, mida mitte mingil juhul unustada ei tohi! Veel räägime vee kvaliteedist, selle määramisvõimalustest, seirest ja kvaliteeti ohustavatest teguritest, lisaks puudutame ka seadustamist ja uue puurkaevu tegemise taotlemisega seotut. Viimases ettekandes on peategelaseks kaev ise. Räägime kaevude ajaloost, salvkaevude ja veevõtusüsteemide tehnoloogilisest ehitusest ja sellest, millega tänapäeval tuleb arvestada vanade salvkaevude puhul. Oluliseks teemaks on ka olemasolevate kaevude hooldamine kui neid kasutatakse või soovitakse taas töökorda seada. 

Loevad ning küsimustele vastavad Päästeameti spetsialist Gert Teder, Keskkonnaameti vee peaspetsialist Rebeka Hansen-Vera ning vanade salvkaevude uurija ja taastamise praktik Laur Oberschneider.

Sissepääs muuseumipiletiga, vajalik on eelregistreerimine!

Lisainfo:
Aune Mark (523 83 97)
aune.mark@evm.ee

 

reede, 25. august 2017

Seminar "Quo vadis, maastikupärand?"

Tallinna Ülikooli Maastiku ja kultuuri keskus, Muinsuskaitseamet ja Eesti Vabaõhumuuseum kutsuvad neljapäeval 7. septembril Euroopa muinsuskaitsepäevade raames toimuvale seminarile “Quo vadis, maastikupärand”. Selle aasta seminari idee "Pärand ja maastik" on kantud Euroopa muinsuskaitsepäevade teemast, mis seab arutelu keskmesse maastiku.
Pärand on lai valdkond, mis ühendab keskkonna spetsialiste väga erinevatelt elualadelt. Eeldatavasti ühineb Eesti peatselt Euroopa maastikukonventsiooniga. Seetõttu on meil põhjust need kaks tihedalt põimunud valdkonda koos üle vaadata.
Küsime ettekannetes ja aruteludes, mil moel tasakaalukalt läheneda maastikule kui looduse ja inimese koostöös tekkinud tervikule? Kuidas maastikku planeerida valdkondade üleselt nii, et looduspärand ning inimtekkeline pärand on ühiselt arvesse võetud? Millised on need mõisted ja tööriistad, mis ühtset arusaama võimaldavad?
Seminar toimub Tallinna Ülikoolis (Tallinna saali M-218, Mare õppehoone, Uus-Sadama 5) algusega kell 11 ning osalemine on tasuta. Osalemisest palume teada anda 5. septembriks, palume selleks täita  registreerumisvormi

Seminari kava:


10:30 Tervituskohv
11:00 Maastike ja pärandi väärtustamisest Eestis väljakutse. prof. Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Ülikooli Maastiku ja kultuuri keskus 
11:30 Euroopa maastikukonventsioon ja Eesti ühinemise protsess – Urve Sinijärv, Keskkonnaministeerium
12:00    Ökosüsteemiteenuste kultuuriteenused kellele ja milleks? prof. Hannes Palang, Tallinna Ülikooli Maastiku ja kultuuri keskus

12:30 Lõuna

13:30 Mis juhtus 20. sajandil meie külamaastikul? Elo Lutsepp ja Heiki Pärdi, Eesti Vabaõhumuuseum
14:00 Eesti rahvusmaastike määratlemisest Eesti Looduskaitse Selts 
14:30 Arheoloogiapärand maastikus: väärtused ja vastuolud Gurly Vedru ja Ulla Kadakas, Muinsuskaitseamet 
15:00 Looduspärandi õhinapõhine hoidmine väärtused ja väljakutsed Siim Kuresoo, Eestimaa Looduse Fond
15:30 Paneel: Quo vadis, maastikupärand?

Lisainformatsioon:
Elo Lutsepp
elo@evm.ee; GSM 53 444 769
kolmapäev, 14. juuni 2017

Muhu Vana maja päev 30. juunil

Nagu juba suviseks tavaks saanud, läheme ka tänavu Muhumaale, et korraldada üks seminar Hellamaa külakeskuses ja pakkuda võimalust kutsuda biokahjustuste alane nõustaja oma maja vaatama.

Seminar Hellamaa külakeskuses, 30. juunil kell 17-20.

Päevakava
1. Eesti argielust ehk „peldikust ja pesuveest“ – H. Pärdi (Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor)
2. Traditsioonilised piirded: kiviaiad üle maa – M. Laht (Eesti Vabaõhumuuseumi peakonservaator)
3. Suured puud majade lähedal – juured ja ladvad. Puude ohtlik vanusepiir, suurte puude ilus- ja „kole“lõikamine jpm – H. Hanso (Arborest OÜ)


Osalemiseks on vajalik registreerumine SIIN või hellamaakylakeskus@hot.ee.

Nõustamine
30. juuni hommikupoolikuks on võimalik seen- ja mardikakahjustuste alase nõu saamiseks aeg kokku leppida. Marike Laht hindab kohapeal olukorda ja annab soovitusi, maandab hirme ning jagab nõu. Näitab pilte ka, et asjad klaarimad oleks.

Anna oma soovist teada aadresssil aune.mark@evm.ee. Kuna oleme juba Muhumaal, on nõustamine soodsam, sest transpordikulu ei lisandu. Nõustamise hind Muhust kaugemal on 30 eur/h, millele lisandub sõidukulu 0,2 eur/km. Tavaliselt kulub nõustamisele 1 – 1,5 h.


Koolitused ja teabepäevad toimuvad koostöös Muinsuskaitseametiga.


Lisainfo:
Aune Mark
Koolitusprojektide juht
523 8397
aune.mark@evm.ee

teisipäev, 9. mai 2017

Intensiivkursus: looduskivist hoonete müüride katmine ja hooldustööd

Ühepävane intensiivkursus majaomanikele ja ehitajatele: looduskivist hoonete müüride katmisest esmaste hooldustöödeni.

Aeg: P 21.05, kell 10-17
Koht: Harjumaa, Rae vald (kohaletulekujuhis saadetakse registreerunutele eraldi e-kirjaga)
Loeb ja juhendab Alo Peebo.

Sissejuhatus: 
Levinumad konserveerimisvõtted
· Avatud müüride puhastamine, katmine ja toestamine
· Paekivimüürid ja maakivimüürid
· Mördid - erinevused vana müüri ja uue müüri puhul
· Vuukmine ja injekteerimine

Praktikum: 
Vuukide parandamine – esmaabikursus looduskiviehitise säilitamiseks
Vana müüri parandamise ja uue müüri ladumise korral on lubimörtide koostised natuke erinevad.
· lubimördi tegemine
· müüride injekteerimine (kahe müüritiekihi täitmine ja kindlustamine)
· vuukide puhastamine, vuukimine, erinevad vuugi viimistlusvõtted ja –stiilid

Kohtade arv: 8

Töövahendid:

Võta kaasa isikukaitsevahendid, kaitsejalatsid, töörõivad, töökindad ning kaitseprillid. Hea oleks, kui varustad end ka respiraatoriga. Võimalusel võta kaasa veepihusti, väiksem pintsel, ja ämbrike vuukide täitmisel mördi tarvis ja peenikesed vuugikellud (nähtud müügil Bauhausis).

Meister Alo Peebo on õppinud Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning teinud magistrikraadi TÜVKAs Magistritöö looduskivist hoonete restaureerimise protsessist: „Maakiviehitus: ajalooline ülevaade ja tööprotsessid Joona talu kõrvalhoone näitel“.

Registreerumine: Kursustel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine ja osalustasu tasumine. Registreeru siin.
Osalustasu: 15 eurot. 
Tasu sees on kohvipaus ja lõunaks soe supp.

Maksmine:
Saaja: Rahandusministeerium
Swedbank EE932200221023778606
Viitenumber: 3500081571
Selgitusse kirjuta: EVM, MAAARH, mis koolitus, toimumise kuupäev(ad) ja nimi, kelle eest osalustasu makstakse. Kui tasutakse kellegi teise eest, siis selle isiku nimi.
Juriidilised isikud saavad soovi korral arve. Palun kirjutage registreerimisvormi märkuste lahtrisse vajalikud andmed: märkige juriidilise isiku nimi, osaleja nimi ja kursuse nimetus koos kuupäevaga.

Kursused toimuvad koostöös Muinsuskaitseametiga.


Lisainfo:
Aune Mark, e-post: aune.mark@evm.ee, tel: 52 38 397

kolmapäev, 3. mai 2017

Tellisehitus: väike pliit


GRUPP ON TÄIS! Soovi korral saada oma andmed aune.mark@evm.ee, et koha vabanemisel saaksime Teile teada anda.

3.-4. juunil võtame käsile väikese pliidi ehitamise. Kõik osalejad saavad joonised.

Kursusel tulevad käsitlemisele põhitõed:
· töövõtted kellu ja loodiga
· kivide lõikamine ning lõhkumine
· müüriladumisel majakate kasutamine
· vuukimine jne.

Töö toimub mõlemal päeval kell 10-17 Eesti Vabaõhumuuseumis.

Meister Rasmus Kask.

Töövahendid: Kaasa palume võtta kellu, lood, müürivasar, mõõdulint, vuugiraud, harilik pliiats ja keskmine plastämber segu jaoks. Kindlasti peaks tulema kursusele tööriietes ning kaasa võtma oma töökindad. Praktikum viiakse läbi küll varikatuse all, kuid siiski välitingimustes, palun arvestage riietumisel ilmaga.

Registreerumine: Kursustel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine siin ja osalustasu tasumine.

Kohtade arv on piiratud – kursusel saab osaleda kuni 8 inimest.
Osalustasu: 60 eurot
Tasu sees on kohvipausid ja lõunaks supp.

* Kui soovid arvet juriidilisele isikule, märgi oma soov registreerumisel märkuste lahtrisse.
* Kui soovid osaleda kahepäevase praktikumi ühel päeval, on osalustasu 35 eurot.
Kirjuta maksekorralduse sisusse valitud kuupäev ja märgi see kindlasti ka registreerimisvormi märkuste lahtrisse.

Maksmine:
Saaja: Rahandusministeerium
Swedbank EE932200221023778606
Viitenumber: 3500081571
Selgitusse kirjuta: EVM, MAAARH, mis koolitus, toimumise kuupäev(ad) ja nimi, kelle eest osalustasu tasutakse.

Kursused toimuvad koostöös Muinsuskaitseametiga.


Lisainfo:
Aune Mark, aune.mark@evm.ee, 52 38 397
Rasmus Kask, rasmus@evm.ee